Anti-bakterielle kontaktlinser kan skape en ny standard for linsebrukere.

Mer forskning på anti-bakterielle kontaktlinser kan ha stor betydning for mange brukere. En del sliter i dag med problemer som kanskje kunne vært unngått med denne typen linser.

Det er nå klart at verdens første menneskelige forsøk med anti-bakterielle kontaktlinser skal gjennomføres innen kort tid. Dette er banebrytende forskning som kan bety store forskjeller for øyehelsen til mange linsebrukere.

Tidligere har det ikke vært gjennomført noen forsøk av denne typen. Derfor er det knyttet svært stor spenning til resultatene som vil komme ut av denne studien.

Godkjent forsøk

Bioteknologiselskapet Biosignal LTD og et samarbeidende forskningsinstitutt har fått etisk godkjennelse for det første menneskeforsøket med anti-bakterielle kontaktlinser. Dette er linser til utvidet bruk.

Det ASX-listede selskapet har kommersialisert en anti-bakteriell teknologi som ble utviklet av UNSW-forskere ved “Center for Marine Biofouling and Bioinnovation”. Dette er fagfolk som er eksperter på sitt kunnskapsområde, og annerkjente i hele verden. Tanken er at prosjektet skal komme i gang innen kort tid.

Historisk studie

Etter planen skal forsøkene begynne allerede 29.juni. Målet er å sammenligne risikoen med anti-bakterielle kontaktlinser med et par vanlige linser. Dette vil forhåpentligvis gi gode svar på hva man kan vente seg i fremtiden.

Her er det snakk om et relativt lite ekseperiment som bare involerer ti deltakere. Formålet er å evaluere øyehelsen, ytelsen til øyet og brukernes subjektive opplevelser. Biosignal anslår at resultatene kan være klare for offentliggjøring i juli. De satser altså på å gi publikum raske svar rundt denne problemstillingen. Det er garantert mange linsebrukere i verden som vil følge nøye med på alle kunngjøringer i forbindelse med denne saken.

Bivirkninger som følge av at uønskede bakterier kommer i kontakt med øynene er en stor hindring for en mer behagelig linseopplevelse. Dette forsøket er det første steget på veien mot å løse disse problemene på en god måte. Forhåpentligvis kan det bety at flere kan nyte en symptomfri hverdag med kontaktlinser i fremtiden. Dette vil ha stor positiv effekt på livskvaliteten til mange mennesker.

Man antar at tjue prosent av verdens 100 millioner linsebrukere opplever å få akutte røde øyne hvert år. Mikrobiell keratitt er en alvorlig øyetilstand som kan føre til blindhet. Dette forekommer hos 1 av 500 brukere av kontaktlinser hvert år om de sover med linser på. Det finnes for tiden ingen anti-bakterielle kontaktlinser på markedet i verden. Det nye forsøket er første steg på veien mot å kunne utvikle et slikt hjelpemiddel for massene. Det er likevel usikkert når denne typen kontaktlinser eventuelt kommer på markdet, og hvor kostbart det vil bli å benytte seg av disse. Tiden vil vise hvilket potensiale som ligger i anti-bakterielle kontaktlinser.

Slik fungerer det

Biosignal sin teknologi hindrer og stopper bakterielle infeksjoner ved å ødelegge signalsystemet som bakterier bruker for å spre seg i kroppen. Siden denne behandlingen ikke dreper bakteriene, så er det mindre sjanse for å utvikle resistens mot medisiner enn ved bruk av antibiotika. Man regner med at denne typen infeksjoner tilsvarer omtrent 2/3-deler av alle kroniske bakterielle infeksjoner i dag.

Biosignal og et uavhengig forskningsinstitutt har testet ut forbindelser av anti-biofilm, og generert konseptbevis i både medisinske, industrielle og kommersielle produktkategorier. De har stor tro på at det skal komme spennende resultater ut av den nye forskningen.