Dobbeltsyn kan gi alvorlige synsproblemer.

Dobbeltsyn kan føre til mye ubehag i hverdagen. Heldigvis finnes det gode muligheter for effektiv behandling.

Dobbeltsyn er en ubehagelig tilstand som kan ha svært negative konsekvenser. Det finnes flere grunner til at dette problemet oppstår, og man kan behandle det på flere måter.

Dobbeltsyn er noe de fleste vil unngå å oppleve. Det kan være lurt å vite litt mer om tilstanden i tilfelle man skulle få symptomer.

Hva er dobbeltsyn?

Om du ser to av det du ser på så kan du ha en tilstand som kalles dobbeltsyn eller diplopi. Mange tror at dobbeltsyn og tilsløret syn er det sammme, men dette er ikke tilfellet. Med tilsløret syn ser man derimot et bilde uklart. Når man har dobbeltsyn ser man to bilder på en gang, og dette fører selvsagt til forvirrelse for de fleste.

Hvorfor oppstår dobbeltsyn?

Mange som får symptomer på dobbeltsyn sliter med å skjønne hvordan dette henger sammen. Da kan det være greit å vite litt mer om hva som skjer med øynene. Dobbeltsyn har to potensielle årsaker:

1. Refraksjon. Lyset fra et objekt blir delt inn i to bilder som et resultat av en defekt i øyets optiske system. Katarakt kan i noen tilfeller føre til dette problemet.

2. Begge øynene klarer ikke fokusere på et enkelt objekt. Ved normalt syn er begge øynene likestilte med hverandre. Om øynene ikke ser på samme gjenstand så er de to bildene ulike og kan ikke forveksles. Resultatet av dette er dobbeltsyn. Hvorfor klarer ikke øynene å se på de samme tingene? Dette kan være resultat av en defekt i musklene som kontrollerer bevegelsen til øynene, eller ved kontrollen av disse musklene i nervene og hjernene.

Hvilke følger har dobbeltsyn?

Dobbeltsyn kan oppleves som ekstremt ubehagelig. Hjernen forsøker å lette trykket ved å undertrykke eller blikkere en av bildene. For små barn kan dette føre til at synsutviklingen blir påvirket på en svært negativ måte. Det undertrykte øyet kan få så store problemer at det vil slite med synsevne uavhengig av briller og kontaktlinser som skal motvirke virkningene. Denne tilstanden omtales vanligvis som amblyopi. Siden dette er en defekt som har utgangspunkt i problemer med mekanismer i øyet og hjernen, så er det vanskeligere å behandle enn en refraksjonsfeil (et problem som har å gjøre med øyets manglende evne til å vende lyset).

Hvordan blir det behandlet?

Behandling av dobbeltsyn består av øyeøvelser, kirurgisk retting av øyet eller en kombinasjon av disse to metodene. Terapien har som mål å forbedre det svake øyet uten kirurgi om dette er nødvendig. Tanken er at man kan re-stimulere den visuelle veien til hjernen siden denne ikke fungerer på en normal måte.

Det er gode muligheter for å bli bedre ved hjelp av behandling for dobbeltsyn. Om man får denne tilstanden er det alltid viktig å kontakte en øyelege så raskt som mulig. Som ved alle andre øyetilstander så er det alltid en fordel å gjennomføre tiltak på et tidlig tidspunkt. Dobbeltsyn er en tilstand som kan være svært ubehagelig, og ha stor innvirkning på synsevnen. Om du får dobbeltsyn så bør du derfor gjøre noe med problemet for å få tilbake normalt syn.