Øyeproblemer kan være en konsekvens av diabetes.

Diabetes kan blant annet behandles ved hjelp av injeksjoner. Det er viktig å få tilstanden under kontroll for å unngå øyeproblemer.

Diabetes er en livsstilssykdom som rammer mange personer hvert eneste år. Denne tilstanden kan også føre til alvorlige problemer for øynene til den som rammes.

Om du har diabetes så er det viktig at du orienterer deg om hvordan dette kan påvirke dine øyne. Dette er viktig for å redusere risikoen for plager og forebygge problemer på en god måte.

Hva er diabetes?

Diabetes mellitus eller `sukkersyke’ påvirker nesten en av fem personer i den vestlige verden hvert år. Denne sykdommen fører til at kroppen ikke takler inntak av sukker og andre karbohydrater på vanlig måte.

Diabetes kan forekomme i barndommen, men inntreffer ofte senere i livet. Det kan føre til komplikasjoner som påvirker ulike deler av kroppen. Det finnes to typer diabetes som det er mulig å få. En kontrolleres med sprøyter mens den andre reguleres med diettendring og tabletter. Likevel påvirker de øynene på samme måte.

Om du har diabetes så betyr ikke det nødvendigvis at synet påvirkes, men risikoen for dette vil være høyere. Om din diabetes er under kontroll så er sjansen mindre for at disse problemene vil oppstå. Om det skulle oppstå komplikasjoner i øynene så kan dette resulterer i synstap.

Hvorfor bør man gå til regelmessige synskontroller?

De fleste tilfeller av synstap som følge av diabetisk retinopati kan bli forhindret. For å oppnå dette er det avgjørende at man stiller diagnosen på et tidlig tidspunkt. Det er ikke sikkert at man selv vil oppdage at det er noe galt med egne øyne, og det er derfor svært viktig med regelmessige synskontroller.

Hvordan kan diabetes påvirke dine øyne?

Et øye har en linse og en åpning foran som er justert for at netthinnen skal kunne fokusere på objekter. Netthinnen er laget av vev som er sensitivt for lys, og på mange måter som filmen i et fotokamera.

I sentrum av netthinnen finner man makulaen, som er et like område på størrelse med et nålhode. Dette er den mest spesialiserte delen av netthinnen, og avgjørende fordi den bidrar til at du ser tydelige detaljer og kan lese liten skrift. De andre delene av netthinnen sørger for at du får sidesyn. Hulrommet foran netthinnen i øyet er fylt opp av en seig væske som minner om gele.

Diabetes kan påvirke øynene på en rekke måter. Vanligvis involverer dette et stort nettverk med blodårer i netthinnen. Derfor benyttes uttrykket “diabetisk retinopati”.

Midlertidig uklart syn og katarakt

Man kan oppleve uklart syn i dager eller uker før diabetes kommer under kontroll. Dette skyldes en hevelse i øyelinsen som forsvinner uten videre behandling når diabetestilstanden kommer under kontroll.

Et annet problem som kan oppstå er at unge mennesker med diabetes utvikler noen ganger en spesiell type katarakt. Selv om synet blir verre, så kan det forbedres med kirurgi. Eldre mennesker med diabetes kan ha lett for å utvikle katarakt. Grå stær kan fjernes ved hjelp av et kirurgisk inngrep, og det er vanligvis mulig å sette inn et linseimplantat. Dette er ikke mulig for alle, og her gjør øyelegen en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Diabetisk retinopati

Den mest alvorlige øyetilstanden som kommer av diabetes involverer netthinnen og kalles diabetisk retinopati.

Bakgrunn

Denne tilstanden er veldig vanlig for personer som har hatt diabetes i lang tid. Det kan være at legen er i stand til å se unormal utvikling i øynene selv om man ikke opplever noen synsproblemer.

Det finnes to typer diabetisk retinopati. Begge to kan ha ødeleggende effekt for synet til en person med diabetes. I tillegg involverer begge tilstandene blodårer i netthinnen. Disse vil vi beskrive nærmere under.

Makuladedegenerasjon

Dette skjer når det oppstår lekkasje i blodårene i netthinnen. Om makuladen blir påvirket vil du oppleve at sentralsynet gradvis blir verre. Da kan det være at det blir vanskelig å gjenkjenne ansiktet til mennesker på langt hold eller lese ting med liten skrift. Mengden sentralsyn som blir borte varierer fra person til person. Det er veldig sjelden at en person med makuladegenerasjon mister synet fullstendig.

Proliferativ diabetisk retinopati

Noen ganger kan diabetes sørge for at blodårene i netthinnen blir blokkerte. Om dette skjer så vil nye blodårer skapes i øyet. Dette er naturens forsøk på å prøve og reparere skaden slik at netthinnen får ny blodtilførsel.

Dessverre er disse nye blodårene svært svake. De er på feil plass og vokser på forsiden av netthinnen. Konsekvensen er at disse nye blodårene blør svært raskt, og fører til at arrvev skapes i øynene. Disse arrene skyver og ødelegger for netthinnen. Denne tilstanden er mindre vanlig enn normal retinopati, og oppstår ofte hos mennesker som har vært insulinavhengige i mange år. De nye blodårene vil sjelden påvirke ditt syn, men konsekvensene av blødning og andre problemer kan føre til dette. Du kan også få tilsløret syn som en konsekvens av at blødning forstyrrer øynene.

Uten behandling kan tilstanden føre til total synstap. Med god behandling kan de fleste øyetilstander som følger av diabetes bli forbedret.

Viktigheten av tidlig behandling

Selv om synet ditt er godt så kan det skje endringer i netthinnen som må behandles. Fordi de fleste synsproblemer i sammenheng med diabetes er mulig å forhindre. Tips til ting man kan gjøre er blant annet å sørge for tidlig diagnose, årlige synstester og ikke vente før man oppsøker hjelp.

Din øyelege kan enkelt undersøke deg for diabetisk retinopati. Fotografier blir noen ganger brukt til å finne unormale elementer uten noen annen form for testing. Viss det blir funnet et problem så vil du bli sendt videre til en spesialist på et sykehus.

Husk på at om synet blir verre så betyr ikke dette nødvendigvis at du har diabetisk retinopati. Det kan også være et enkelt problem som kan korrigeres ved bruk av briller eller kontaktlinser.

Hva er behandlingen?

De fleste synstruende problemer som kommer av diabetes kan forhindres med laserbehandling på et tidlig tidspunkt. Det er likevel viktig å huske på at målet med behandlingen er å redde det synet du har, ikke å forbedre det ytterligere. Laseren kan fokusere på øyet med en ekstrem presisjon som gjør det mulig å behandle problemet. Metoden sikrer at blodårene som lekker væske inn i netthinnen kan forsegles.

Om ny blodårer begynner å vokse så er det nødvendig med mer omfattende laserbehandling. I åtte av ti tilfeller vil dete føre til at de nye blodårene forsvinner.

Hvordan utføres laserbehandlingen?

All behandling utføres på en dagklinikk, og du slipper derfor å overnatte på et sykehus. Øyedråper brukes til å forstørre pupillene slik at øyelegen kan se inn i øynene dine. Øynene blir deretter bedøvet med dråper, og en liten kontaktlinse settes på øyet for å forhindre blunking. Øynene må beveges på en spesiell måte, men dette kan enkelt gjøres med kontaktlinsene på plass.

Er det vondt?

Behandlingen som forseiler blodårene fører normalt sett ikke til noe ubehag. Likevel kan prosedyren for å fjerne nye blodårer være litt smertefull. Derfor vil ofte legen gi deg en tablett med smertestillende sammen med øyedråpene. Om behandlingen fortsatt er smertefull så kan man få en injeksjon rundt øye for å bedøve det ytterligere. Spør gjerne om denne sprøyten med smertestillende om du tidligere har hatt dårlig erfaring med laserbehandling.

Har laserbehandlingen noen bivirkninger?

Behandlingen som forseiler blodårene har veldig få bivirkninger. Likevel kan det være at du mister litt syn i sentrum av øyet eller ser blanke prikker etter laserbehandlingen.

Laserbehandlingen som fjerner de nye blodårene er mye mer komplisert og kan føre til flere bivirkninger. Det er relativt vanlig å miste litt sidesyn, og dette kan føre til at du ikke er i stand til å kjøre bil i fremtiden. I tillegg kan nattesyn og fargesyn reduseres noe. I noen tilfeller opplever pasientene at synet i sentrum av øyet blir dårligere slik at man sliter med å lese skrift. Dette er vanligvis en midlertidig virkning, men noen vil likevel oppleve permanente skader. Det er da viktig å huske på at ingen behandling er mulig uten noen form for bivirkninger. Risikoen ved laserbehandlingen er veldig mye lavere enn ved å ikke ta behandling i det hele tatt.

Hva om jeg får vondt i øyet etter behandling eller synet blir dårligere? Laserstrålen er veldig lys og skarp og fører derfor til midlertidig synsreduksjon i etterkant. Normalt sett varer denne effekten i en til to timer etter at behandlingen er fullført. De fleste får hodeverk i etterkant, og det kan derfor være lurt å ta smertestillende for dette. Om smertene blir verre og synet svekkes ytterligere så bør man ta kontakt med øyelegen umiddelbart.

Om øyetilstanden forverre og du opplever at netthinnen løsner kan det være mulig med alternativ kirurgisk behandling. Dette er en spesialisert prosedyre og du bør derfor diskutere det med din øyelege. Det forskes stadig mer på øyeproblemer som er forårsaket av diabetes, og behandlingsalternativene blir stadig flere og bedre.

Hva om synet ikke blir som før?

Det kan gjøres mye for at du skal kunne bruke ditt gjenværende syn på en best mulig måte. Du bør spørre din øyelege eller optiker om hjelpemidler ved dårlig syn. Det er også verdt å registrere seg som delvis eller helt blind hos din øyelege. Dette kan åpne døren til mer eksperthjelp og økonomiske fordeler.