Linsevæsker kan ha svakheter som kan være skadelige.

Det viser seg at enkelte bakterier kan overleve i flere timer i rensevæske for kontaktlinser.

Man har lenge trodd at rensevæske for linser er i stand til å ta knekken på alle bakterier. Ny forskning tyder på at dette dessverre ikke alltid er tilfellet.

Når man bruker linsevæske så tenker man at dette vil desinfisere kontaktlinsene fullstendig. Mange vil nok bli overrasket av at dagens produkter ikke nødvendigvis er gode nok for dette. Ny viten gir likevel håp om bedre løsninger i fremtiden. Dette stiller også krav til at forskningsmiljøene og bransjen er villig til å invester nok tid og penger.

Et alvorlig problem

I Storbritannia fører bakterieinfeksjoner til 6000 tilfeller av den alvorlige øyetilstanden, mikrobiell keratitt, hvert eneste år. Tilstanden fører til inflammasjon av hornhinnen som i verste fall kan føre til blindhet. Bruk av kontaktlinser har blitt identifisert som en stor risikofaktor for mikrobiell keratitt. Ny forskning viser imidlertid at dårlig rensevæske for linser kan være årsaken til en del alvorlige bakterieinfeksjoner i øynene. Dette strider mot tidligere forskning som har vist at denne typen rensemiddel har vært effektive. Da er det godt at ting kommer fram før det fører til problemer for flere mennesker i verden.

Oppsiktsvekkende forskningsresultater

Forskere fra University of Liverpool har testet forskjellige stammer av den keratitt-skapende bakterien, Pseudomonas aeruginosa. Man har sett på evnen disse bakteriene har til å overlege i rensevæske for kontaktlinser. Forskerne sammenlignet ni ulike stammer av bakterien som var tatt fra sykehuspasienter i Storbritannia for å se hvordan de klarte seg. Reaksjonene ble grundig studert over tid for å virkelig få frem de relevante forskjellene.

Resultatet viste at majoriteten av de ulike bakteriestammene ble drept innen ti minutter etter at de ble lagt i rensevæsken. Likevel viste det seg at en klinisk stamme kalt P. Aeruginosa 39016 var i stand til å overleve i linsevæsken i flere timer. Dette er en bakteriestamme som er sterkt forbundet med keratitt som det tar lang tid å helbrede. Det er med andre ord svært store konsekvenser av at denne bakterien kan overleve så lenge i linsevæsken. Dette fører til en unødvendig risiko for keratitt som verden har mulighet til å kvitte seg med.

Mange kan rammes

Bare i et land som Storbritannia finnes det tre millioner mennesker som benytter seg av kontaktlinser hver dag. Forskningen tyder på at man bør gjennomføre grundigere testing av nye typer linsevæsker før disse kommer på markedet. Man bør da sørge for at man er sikre på at rensevæsken er effektiv til å drepe alle stammer av bakterien, P. Aeruginosa.

Effekten av å få mikrobiell keratitt kan være svært alvorlig for mange linsebrukere. Derfor er det viktig at man sørger for gode rensemiddel som reduserer risikoen for denne typen problemer. Da forutsetter det at man har kvalitetssjekket alle produkter på markedet på en god måte.

Forskergruppen planlegger å se nærmere på hvor omfattende bakteriemotstanden i linsevæsker egentlig er. Slik ønsker de å skape et grunnlag for å få en bedre forståelse av de underliggende årsakene til dette problemet. Forhåpentligvis kan forskningen føre til at man kan utvikle linsevæsker som er mer motstandsdyktige i fremtiden. Dette er effektivt virkemiddel som kan bli svært viktig i kampen mot mikrobiell keratitt.